VÍME AKTUÁLNĚ!

Hlasování zákazníků v síti obchodů Tesco může podpořit Azylový dům Osek

Ještě čtrnáct dnů mohou zákazníci obchodů Tesco hlasovat pro jeden z projektů neziskových a příspěvkových organizací ve svém regionu s programem „Tesco – pomáháme s vámi“. Konkrétně probíhá hlasování do 28.6.2015 v obchodech Hypermarket Tesco Litvínov a Expres Tesco Osek. Za každý nákup nad 200 Kč obdrží nakupující žetonek, který vhodí do hlasovacího zařízení jedné ze tří organizací. Oblastní charitu Most tak mohou nakupující podpořit hlasováním pro projekt Azylového domu Osek, který poskytuje ubytování, ošacení, stravu a pomoc s hledáním bydlení a zaměstnání až 27 lidem v nouzi a bez přístřeší. Z grantu by byla zakoupena potřebná profesionální pračka na povlečení a osobní věci uživatelů Azylového domu. Za Azylový dům Osek Ivana Šimánková, DiS.

Poděkování společnosti Severní energetická, a.s.

Azylový dům pro matky s dětmi Centrum „Rodina v tísni“ v Oseku vyjadřuje veliké poděkování firmě Severní Energetické, a. s., neboť podpořila azylový dům materiálním darem, jedná se o dodání 36 tun uhlí, které obdržíme v roce 2015. Společnost také uhradila dopravu, za což jsme vděčni. Společnost Severní Energetická, a. s., podporuje azylový dům již několik let. Za Centrum „Rodina v tísni“ Michaela Kutlwašerová, DiS.

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list

 

děkovný list.jpg

Statutární město Chomutov uděluje Děkovný list sociální poradně Chomutov Oblastní charity Most za práci na přípravě Komunitního plánu sociálníc a souvisejících služeb statutárního města Chomutova na období 2014-2017.

Mgr. Jan Mareš, primátor

Od ledna se nabízejí v NZDM Sovička v Mostě nové aktivity

Kromě tanečního kroužku a intenzivnějšího doučování anglického jazyka se mohou nově docházející uživatelé sociální služby dozvědět informace o zpracování digitálního videa a fotografií. První část tvůrčí dílny se zaměřila na natáčení anketky: „Čím se stanu, až budu velký?“

https://www.youtube.com/watch?v=7BeTMVyu4wA&feature=youtu.be

Děkujeme Rotary Clubu

Děkujeme Rotary Clubu v Mostě, jehož zástupce přivezl Oblastní charitě Most ve středu 4.12.2013 dar v podobě deseti pytlů oblečení a dvou pytlů hraček. Děkujeme Rotary Clubu za tuto pomoc i za ostatní formy pomoci, které poskytuje naší organizaci již mnoho let!

Poděkování

Ráda bych jménem všech uživatelů sociální služby Azylový dům Duchcov poděkovala za velkorysý dar paní Mgr. Světlaně Machové Ph.D v podobě potravin v hodnotě 2050,-.

Vážíme si toho, že Vám lidé v nouzi nejsou lhostejní.

Mgr. Radka Pochobradská – Azylový dům Duchcov

Charita pro Libanon: vyhlašujeme sbírku na pomoc Bejrútu

Charita pro Libanon: vyhlašujeme sbírku na pomoc Bejrútu

V reakci na výbuch, který v úterý 4. srpna otřásl libanonským Bejrútem a vyžádal si několik desítek mrtvých a tisíce zraněných, vyhlašuje Charita Česká republika veřejnou sbírku na pomoc lidem postiženým katastrofou. Z krizového fondu jsme prozatím uvolnili částku 300 tisíc Kč na bezprostřední pomoc.

Charita představuje výsledky analýzy dopadů vládních opatření a vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně

Charita představuje výsledky analýzy dopadů vládních opatření a vyhlašuje Sbírku pro Česko: Na vlně

Výpadek či snížení příjmů, ztráta zaměstnání, uplynutí lhůt kvůli omezení činnosti úřadů a riziko ztráty dávek, ale i nedostatek potravin. To je výsledek analýzy dopadů prvních 14 dní mimořádných opatření vlády, kterou prostřednictvím svých odborných poraden provedla Charita Česká republika. A na pomoc nejvíce zasaženým lidem vyhlašuje sbírku.

Pomoc mosteckým seniorům

Oblastní charita Most nabízí mosteckým seniorům v době vyhlášeného stavu nouze pomoc s donáškou nákupu, popřípadě distribuci vlastnoručně šitých roušek. Tyto služby nabízíme zdarma. Senior si zaplatí pouze cenu nákupu. V případě potřeby se obracejte na: 

Mgr.Helena Fadrhonsová    tel: 775 713 249  fadrhonsova@charitamost.cz

Markéta Obrtlíková DiS.    tel: 778 538 602  obrtlikova@charitamost.cz 

 

Charita nabízí lidem také pomoc pro duši

Charita nabízí lidem také pomoc pro duši

Řada lidí teď tráví většinu času doma, případně se přesouvá pouze mezi prací a domovem. Někteří se tak ocitli v sociální izolaci, což se může odrazit na psychice a následně i na jejich fyzickém zdraví. Jiní zase nově tráví většinu dne v nevelkém prostoru s vícečetnou rodinou, a tak mohou čelit nezvyklým situacím a problémům od ponorkové nemoci až po domácí násilí. Charita proto zveřejňuje přehledný seznam krizových linek a dalších míst, kde je možné hledat psychickou nebo i duchovní podporu.

 
Opatření s šířením viru COVID-19

Opatření s šířením viru COVID-19

 

Oblastní charita Most je ve všech službách zásadně omezena nedostatkem ochranných prostředků a v některých případech karanténou zaměstnanců. Proto poskytuje pouze služby v takovém rozsahu, kdy může své zaměstnance a uživatele služeb ochránit před šířením nákazy.

 

Pro uživatele našich služeb:

Zájemce o službu a uživatele, kteří vykazují známky respiračního onemocnění, žádáme, aby se ke konzultaci neobjednávali nebo ji posunuli na pozdější termín.

V terénu bude působit pečovatelská služba a asistenční služba v neodkladné péči. V ostatních službách budeme vyřizovat pouze akutní záležitosti a to pouze za předpokladu, že uživatelé nevykazují známky respiračního onemocnění a že naši zaměstnanci budou mít k dispozici ochranné prostředky.

 

Pro spolupracující organizace a obchodní partnery:

Obracíme se na spolupracující organizace a obchodní partnery, se žádostí aby zavedli preventivní opatření zabraňující šíření nákazy, jako je omezení osobního kontaktu s našimi pracovníky a používání ochranných pomůcek tak, aby byl vyloučen přenos nákazy na zaměstnance naší organizace a dále na uživatele našich sociálních služeb.

Při komunikaci s našimi pracovníky upřednostňujte e-maily či telefony.

Všechny skupinové akce jsou do odvolání zrušeny.  

 

 

                                                                                                              Mgr. Eva Čenkovičová, ředitelka            

 
 
 
 
Oblastní charita Most (pobočka Most) - idatabaze.czCharita, charitativní organizace - idatabaze.cz

Oblastní charita Most

 

Františka Malíka 956/16A

434 01 Most

IČO: 708 28 920

 

Číslo účtu: 265 611 608/0300

 

E-mail: charita@charita-most.cz

 

Telefon: +420 476 119 999

 

 

 

Kde nás najdete

 
 

Činnost Oblastní charity Most je od začátku provázena humanitární pomocí lidem v nouzi formou oblečení, případně drobného vybavení. 

 

CHARITNÍ ŠATNÍK (3).pdf
 

 
 

Šatník