Každý člověk je pro nás důležitý.

Charita Most

Charita Most je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním biskupem podle ca.116 CIC a v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., je účelovým zařízením římskokatolické církve. Vznikla 17. března 2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury. Je součástí sdružení Charity Česká republika a je územní složkou Diecézní charity v Litoměřicích. Charita Most působí na území Ústeckého a Libereckého kraje.

 
Více o charitě

Jak pomáháme

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního poradenství a formou terénních programů přímo v rodinách. Charita Most rovněž nabízí aktivizační programy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních nízkoprahových zařízení. Poskytujeme pečovatelskou službu a služby osobní asistence, provozujeme tři azylové domy pro dospělé a matky s dětmi a celou řadu dalších služeb.

Více o službách

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB
Ústecký kraj
3K
Most
Next gen EU
Národní plán obnovy
MPSV
Liberecký kraj
UP
Mas Naděje
ITI ÚCHA
EU
Česko-Něm. FB