Evropské a zahraniční projekty

EU + MMRMAS Naděje

Dětská skupina „Pastelka“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou unií, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 2 366 280 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016968.

Doba realizace projektu: 01. 09. 2020 – 31. 12. 2022

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EU + MMR

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785

Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020

Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.

 

Anotace projektu:

Předmětem projektu jsou dílčí stavební úpravy v objektech Centra Rodiny v tísni a azylových domech v Oseku a Duchcově a pořízení vybavení soc. služeb (nábytek, postele apod.), a to za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny žadatele.

Prostřednictvím projektu jsou podpořeny vybrané sociální služby:

 • Centrum rodina v tísni, Osek
 • Azylový dům, Osek
 • Azylový dům, Duchcov
 • Noclehárna Duchcov

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dětská skupina „Pastelka“

  

EU MAS Naděje MMR

   

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Projekt Pastelka je spolufinancován Evropskou uniíí, prostřednictvím MAS Naděje Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – I.

Projekt byl podpořen ve výši 1 600 000 korun českých.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009051.

Popis služby:

Poskytnout rodičům pomoc, při návrtu na trh práce. Rodiče, kteří hledají zaměstnání, věnují se přípravě na pracovní proces, případně nastoupili do zaměstnání a nemají možnost umístiti dítě do mateřské školy (např. z důvodu nízkého věku dítěte, kapacitních důvodů, rodič má adresu trvalého bydliště mimo spádovou oblast, nevyhovuje režim zařízení) nebo nemají jinou alternativní možnost ohlídání dítěte. Malý kolektiv dětí umožňuje individuální přístup a možnost umístění i těch nejmenších. Realizací aktivity nabízí službu péče o dítě od 1 do 6ti let věku dítěte.

Cíle služby:

 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti
 • pomoci jim vrátit se zpět na trh práce
 • pomoci jim dále se vzdělávat, navštěvovat rekvalifikační kurzy, doplnit si řidičské oprávnění
 • možnost zařídit si OSVČ

Cílová skupina:

 • Osoby pečující o děti. Tj. rodiče dětí předškolního veku v rozpětí 1 – 6 let.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------