Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci a Podbořanech

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci a Podbořanech

Kde nás najdete

Adresa

Otokara Březiny 2895, Žatec 43801

Na koho se můžete obrátit

Bc. Michaela Lochmanová DiS.

vedoucí služby
Tel.: 775 713 302 E-mail: 7hpr3Zdgc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Žatci a Podbořanech

Typ služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Michaela Lochmanová DiS.

Registrační číslo služby
3383589

Poslání a cíle

Sociálně aktivizační služby jsou poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Činnosti

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Poslání

Sociálně aktivizační služby jsou poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

Základními činnostmi a úkony jsou:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Pracovně výchovná činnost s dětmi
  • Pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních;
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
  • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
  • Zajištění podmínek pro společenský přijatelné volnočasové aktivity
 • Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím
  • Doprovázení do  školského zařízení, k lékaři na zájmové aktivity a doprovázení zpět
 • Sociálně terapeutické činnosti
  • Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování osob
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

V letech 2017 - 2020 byla služba realizována za podpory individuálního projektu Ústeckého kraje "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2" registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0005703

Cílová skupina         

rodiny s dítětem/ dětmi
Okamžitá kapacita: Individuální 3 osoby, skupinová 15 osob

Provozní doba

Po            08:00 h. – 16:00 h. 
Út             13:00 h. – 16:00 h.
St             08:00 h. – 16:00 h.
Čt             08:00 h. – 16:00 h.
Pá            13:00 h. – 16:00 h.

terénně dle individuálních potřeb klientů v městech Žatec a Podbořany.