Sociální poradenství Tanvald

Kde nás najdete

Adresa

Nemocniční 331, Tanvald 46841

Na koho se můžete obrátit

Bc. Michaela Lochmanová DiS.

sociální pracovník
Tel.: 775 713 302 E-mail: 7hpr3Zdgc8m%C1.7~bGkM_eka5pJ

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Sociální poradenství Tanvald

Typ služby
Základní sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Liberecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Michaela Lochmanová DiS.

Registrační číslo služby
5070480

Poslání a cíle

Cílem realizace služby je poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní služby.

Cílové skupiny

osoby v krizi

Činnosti

poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci

Další informace

Poslání

Cílem realizace služby je poskytování poradenské činnosti sociálně slabým či znevýhodněným členům společnosti, prostřednictvím ambulantní služby.

Cíle

  • Působit na zlepšování úrovně sociálních služeb v jednotlivých případech i v rámci celku.
  • Zvyšovat právní vědomi, samostatnost, znalosti a dovednosti uživatelů sociálních služeb potřebné pro řešení jejich vlastní situace, zejména ve vztazích s poskytovateli služeb.
  • Zajistit vyřešeni individuálního poradenského případu způsobem naplňujícím cíle a zásady sociálních služeb a v souladu s pravidly stanovenými obecně závaznými předpisy a vnitřními předpisy poradenství uživatelům s přihlédnutím k potřebám a možnostem uživatele služby.

Poskytované služby

Základní činnosti odborného sociálního poradenství dle zákona 108/2006 o sociálních službách a vyhlášky 505/2006
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • zprostředkování navazujících služeb,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva, psychologie a v oblasti vzdělávání,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

Cílová skupina

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny.
Věková struktura: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 – 64 let), mladší senioři (65 – 80 let).

Našimi uživateli nejsou: osoby mladší 18-ti let či osoby starší 80-ti let, lidé žijící mimo oblast Tanvaldska, osoby zneužívající návykové látky, lidé s mentálním či sluchovým postižením.

Uživatelem našich služeb může být každý, kdo se ocitne v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen řešit vlastními silami nebo s pomocí svých blízkých. Vytváříme rovné příležitosti pro všechny uživatele. Uživatelem poskytované služby může být každý, kdo potřebuje bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství, praktické věcné a správné informace, kontakty na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc, intervenci a vyjednávání ve prospěch klienta.

Provozní doba

Po - St, Pá od 8:00 h. – 10:00 h.

Sponzoři a donátoři

V letošním roce 2021 je služba realizována za finanční podpory dotací na realizaci sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných Libereckým krajem a také ze strany Krajského úřadu Libereckého kraje a jeho dotačního fondu na podporu sociálních služeb.

Provoz sociální služby v roce 2017, 2018, 2019 a 2020 byly podpořeny z dotačního fondu krajského úřadu Libereckého kraje a z dále z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí přerozdělovaných krajským úřadem Libereckého kraje.