Dětská skupina Pastelka

Kde nás najdete

Adresa

Husova 305, Osek 41705

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Michala Čádová

vedoucí pečující osoba
Tel.: 770 181 556 E-mail: Y8qy.Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Dětská skupina Pastelka

Typ služby
Základní sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Michala Čádová

Registrační číslo služby
5361940

Poslání a cíle

Posláním dětské skupiny je nabídnout rodičům alternativní a flexibilní službu péče o předškolní děti od jednoho roku do šesti let, aby mohli sladit rodinný a pracovní život.
Využitím kvalitního a bezpečného zázemí pro děti, získají rodiče prostor pro přípravu na zaměstnání a možnost časného návratu do pracovního procesu dle individuálního rozhodnutí.

Cílové skupiny

rodiny s dítětem / dětmi

Další informace

Poslání

Posláním dětské skupiny je nabídnout rodičům alternativní a flexibilní službu péče o předškolní děti od jednoho roku do šesti let, aby mohli sladit rodinný a pracovní život.
Využitím kvalitního a bezpečného zázemí pro děti, získají rodiče prostor pro přípravu na zaměstnání a možnost časného návratu do pracovního procesu dle individuálního rozhodnutí.

Cíle

 • pomoci Vám sladit rodinný a pracovní život,
 • podpořit Váš návrat na trh práce v průběhu i po skončení rodičovské dovolené,
 • podpořit Váš volný čas na vzdělávání a na realizaci sama sebe (rekvalifikační kurzy, jazykové kurzy, řidičský průkaz apod.),
 • zajistit rodičům alternativní bezpečnou službu péče o předškolní děti od jednoho do šesti let.

Cílová skupina

Cílovou skupinu jsou děti předškolního věku v rozpětí jeden až šest let.

Zaměřujeme se na rodiče, kteří budou aktivní v přípravné fázi zapojení do pracovního procesu, jako je vyhledávání zaměstnání, účast na pracovních pohovorech, rekvalifikacích nebo doplnění kompetencí pro přijetí do práce dle požadavků zaměstnavatele (např.: řidičský průkaz, oživení jazykových znalostí, zajištění zdravotního průkaz apod.) Pro rodiče, kteří získali zaměstnání a též pro rodiče v období zřizování a provozování OSVČ a nedosáhnou na službu péče o předškolní dítě. Aktivita rodiče na pracovním trhu je bezpodmínečným prvkem pro účast dítěte v DS Pastelka, a bude monitorována. Povinností rodiče bude dokládat písemná potvrzení (účast na kurzu, pohovor se zaměstnavatelem, pracovní smlouva, živnostenský list apod.)

Nabízíme

 • nově zrekonstruovaný prostor, který poskytuje kvalitní celodenní péči o děti,
 • příjemné rodinné prostředí, zahradu,
 • celoroční vzdělávání a výchovný program pro děti,
 • pohybové, hudební, sportovní a výtvarné aktivity,
 • kvalifikovaný personál s odborným vzděláním,
 • příjem dětí již od jednoho roku,
 • zápis dětí kdykoliv během dne,
 • možnost volby docházky dítěte.

Provozní doba

Po - Pá   6:00 h. - 16:30 h.

Podmínky pro poskytování služby

Podmínky přijetí dítěte jsou spojeny s podmínkami daného projektu:

 • Zájemci o službu musí mít trvalé bydliště nebo pracovat na území MAS Naděje.
 • Do DS Pastelka jsou zpravidla přijímány děti ve věku 1 – 6 roky na základě písemné přihlášky rodičů.
 • Dítě je fyzicky i psychicky zdravé a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování, což bude doloženo lékařským posudkem – po vyhodnocení zápisu.
 • Umístění dítěte do dětské skupiny vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Alespoň jeden z rodičů je zaměstnán, vykonává podnikatelskou činnost, nebo studuje. Pokud je nezaměstnaný nebo na mateřské dovolené, tak si zaměstnání hledá. Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny.
 • Rodič dítěte doloží po vyhodnocení zápisu svůj pracovně právní vztah se zaměstnavatelem potvrzením o existujícím pracovně právním vztahu, nebo pokud podniká, doloží potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení o tom, že je účasten na důchodovém pojištění. U nezaměstnaných rodičů doloží rodič potvrzení od úřadu práce o tom, že je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání. U rodiče, který je studentem, bude doloženo potvrzení o studiu. (Rodiče pro účely doložení těchto faktů obdrží příslušný formulář u přijímacího řízení).
 • Rodič dítěte vyplní po přijetí dítěte do dětské skupiny a na konci účasti projektu monitorovací list podpořené osoby.
Služba je poskytována zdarma. Nachází v Azylovém domě pro matky s dětmi, kde má vlastní prostory i vchod. Zahrada pro děti je nyní ve výstavbě.

Proces jednání se zájemcem o službu

 • Zjištění toho, co uživatel od služby očekává a podání informací.
 • Představení dětské skupiny pastelka.
 • Seznámená s podmínkami poskytování služby.
 • Doložení lékařského posudku (dítě musí být očkované).
 • Dohodnutí podmínek a termín možného nástupu.

Sponzoři a donátoři

 EU

 MAS Naděje

MMR

sponzor