Dům na půl cesty Osek

Kde nás najdete

Adresa

Husova 305, Osek 41705

Na koho se můžete obrátit

Jindřiška Vojtková DiS.

sociální pracovník
Tel.: 775 713 932 E-mail: chwD1~l7VX~mYZhaa8iw5cj4Ys

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Dům na půl cesty Osek

Typ služby
Domy na půl cesty

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Kateřina Procházková DiS.

Registrační číslo služby
8217675

Poslání a cíle

Cílem služby je poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících z dětských domovů ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Cílové skupiny

osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby

Činnosti

poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti

Další informace

Oblastní charita Most provozuje od roku 2006 sociální službu Dům na půl cesty pro mladé dospívající odcházející z dětských domovů. V současné době je sociální služba poskytována v rozsahu §58 zákona č. 108/2006 Sb.

Poslání

Cílem služby je poskytnout mladým dospívajícím do věku 26 let odcházejících z dětských domovů ubytování na přechodnou dobu. Na základě individuálních potřeb a možností je sestaven s uživatelem plán pro jeho znovuzačlenění do společnosti.

Dílčí cíle

 • Poskytnout přechodné ubytování.
 • Podpora uživatele při zvyšování orientace ve vlastních právech a povinnostech.
 • Poskytnout podmínky pro zajištění osobní hygieny a stravy.
 • Poskytnout individuální podporu a pomoc při řešení sociální situace uživatele.
 • Podpořit uživatele v začleňování do společnosti.

Cílová skupina        

Osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče.

Kapacita lůžek        

4  lůžka

Délka pobytu

Dle zákona č. 108/2006 Sb. jsou služby azylového domu zpravidla poskytovány po dobu jednoho roku.

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Služby nemohou být poskytovány osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče v ústavním zdravotnickém zařízení. Osobám, jež mají vážné akutní infekční onemocnění.

 

Nabízené služby

 • Poskytnutí ubytování
 • Ubytování ve 2-3-4 lůžkových pokojích
 • Celodenní pobyt
 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zajištění stravy
 • Podmínky pro samostatnou přípravu stravy ve společné kuchyňce
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Poradenství v obecném sociálním rámci
 • Zprostředkování navazujících služeb
 • Podpora při výběru a orientaci v dalších (i navazujících) službách
 • Pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
 • Pomoc v orientaci dnešní legislativy (kde je úřad práce, kde se vyřizují dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, kde je odbor sociálně právní ochrany dětí)
 • Aktivizační činnost s terapeutickými prvky
 • Výzdoba azylového domu, práce na zahraděVýroba drobných předmětů, upevňování pracovních návyků, vzdělávací aktivity

Podmínky pro poskytování služby

Volná kapacita, vhodná cílová skupina

Cena

130 Kč/noc

Sponzoři a donátoři

 • MPSV
 • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Obec Háj u Duchcova
 • Obec Hrobčice
 • Město Hrob
 • Obec Jeníkov
 • Město Dubí
 • Město Košťany

Projekt KVALITA A PRODUKTIVITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0008392
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 9. 2019
Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb a rozšíření materiálně-technické základny.

 

Projekt KVALITNÍMI SLUŽBAMI K ÚSPĚŠNÉ SOCIÁLNÍ INKLUZI

Reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0008447
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: od 29. 3. 2018 do 31. 7. 2019
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně technické základny.

 

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785
Je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.