Noclehárna Duchcov

Kde nás najdete

Adresa

Nádražní 555/9, Duchcov 41901

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Radka Pochobradská

vedoucí sociální pracovník
Tel.: 773 593 554 E-mail: _hpr50h7ZlxkQOQ938Es-Z0e-lGhTj

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Noclehárna Duchcov

Typ služby
Noclehárny

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Mgr. Radka Pochobradská

Registrační číslo služby
1826142

Poslání a cíle

Posláním noclehárny v Duchcově je poskytovat komplexní a odbornou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, které nejsou schopny řešit vlastními silami. Služba slouží pro uživatele především jako pocit bezpečí, tepla, možnost tělesné čistoty a spánku spolu s bezplatným poradenstvím o možnosti řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší

Další informace

Způsob poskytování: ambulantní
Fakultativní služby: ano – poskytnutí IGLOU

Služba je zpoplatněna. Cena za 1 noc činí 50 Kč.

Poslání

Posláním Noclehárny Duchcov je lidem, kteří jsou bez přístřeší, poskytnout nocleh, podmínky pro osobní hygienu a základní sociální poradenství.
Během poskytování našich služeb dbáme na to, abychom uživatelům poskytovali možnost volby prostřednictvím nabízení možností řešení daných situací. Tato podpora vychází z individuálně určených potřeb a možností, tak aby vedla uživatele k znovuzačlenění do společnosti.

Noclehárna poskytuje ambulantní služby dle § 63 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a příslušných vyhlášek tyto základní činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí přenocování

Cíle

  • Uživatel, který přenocoval v čistém a teplém prostředí
  • Uživatel, který uspokojil základní potřeby (teplo, tělesné očisty, spánku)
  • Uživatel, který řeší svou nepříznivou sociální situaci

Zásady

 

U

Uživatelova práva

 

usilujeme o vytváření podmínek, v            nichž      uživatelé služeb mohou svá práva naplňovat;

 

Ž

Život

uživatele

 

mlčenlivostí chráníme důvěrnost vztahu uživatele a zaměstnanců Noclehárny Duchcov.

 

I

Individuální přístup

 

pracujeme na základně individuálního a partnerského, nevnímáme situaci uživatele v částech

V

Volba

respektujeme volbu uživatele. Každého uživatele respektujeme, včetně jeho odlišností, zvláštností a životního stylu.

A

Aktivita

snahou je společné hledání cesty, s důrazem na aktivizaci a samostatný přístup k řešení nepříznivé sociální situace samotným uživatelem za podpory pracovníků.

T

Tolerance

dodržujeme zásady ohleduplnosti, úcty, respektu a tolerance k druhému. Každá osoba je chápána jako jedinečná bytost, která má svá práva i povinnosti.

E

Etika

všichni pracovníci jsou vázáni Etickým kodexem sociálních pracovníků a Etickým kodexem pracovníka charity, který formuluje etické zásady v přístupu k uživatelům.

L

Lidská důstojnost

 

při poskytování služby respektujeme lidskou důstojnost a hodnotu každého člověka

 

 

Provozní doba

Po - Ne   19:00 h. - 8:00 h.

Cílová skupina

muži a ženy bez přístřeší ve věku 18-80 let
Kapacita: 5 lůžek, v případě teplot pod nulou lze uživatelům nabídnout krizové židle

Azylový dům Duchcov

noclehárna - koupelna

noclehárna

Sponzoři a donátoři

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město TepliceMěsto Teplice

Město BílinaMěsto Bílina

Projekt REVITALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011785 je spolufinancován Evropskou unií.
Doba realizace projektu: 2.4.2019 – 30.10.2020
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování stávajících sociálních služeb a zkvalitnění materiálně-technické základny.