Odborné sociální poradenství

Kde nás najdete

Adresa

Janovská 122, Litvínov - Janov 43542

Na koho se můžete obrátit

Jana Štiková DiS.

vedoucí sociální pracovník
Tel.: 775 713 931 E-mail: %mvu5f56LTprRb~lW3zy9d29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Odborné sociální poradenství

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Jana Štiková DiS.

Registrační číslo služby
5778636

Poslání a cíle

Posláním služby je zlepšit aktuální sociální situaci uživatele služby, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit. Zároveň je posláním služby také zvýšení povědomí uživatelů o právech pramenících z právních předpisů a jejich vymahatelnost. V neposlední řadě je posláním služby podpora uživatele při řešení jeho situace.

Cílové skupiny

osoby v krizi

Další informace

Oficiální informační leták služby: OSP IL.pdf

Poslání

Posláním služby je zlepšit aktuální sociální situaci uživatele služby, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit. Zároveň je posláním služby také zvýšení povědomí uživatelů o právech pramenících z právních předpisů a jejich vymahatelnost. V neposlední řadě je posláním služby podpora uživatele při řešení jeho situace.
Specializujeme se na protidluhové poradenství a bezplatné právní poradenství. Zaměstnankyně Poradny poskytuje poradenství v problematice týkající se exekucí (zprostředkovává informace z exekučního řádu, oblasti práv a povinností dlužníka, průběhu exekucí, způsobech provedení exekuce a dalších náležitostí), předlužení nebo hrozícího předlužení. Uživatele informujeme o možnostech využití institutu insolvence, seznamujeme je s průběhem a podstatnými náležitostmi insolvence, jakož i s tím, zda je pro ně insolvence vhodným řešením.
Uživatelům poskytujeme informace z rozličných oblastí práva, nejčastěji však z občanského zákoníku a zákoníku práce. Dále zprostředkováváme bezplatný kontakt s právním poradcem (se kterým externě spolupracujeme na základě smlouvy) v případech, ve kterých je pomoc advokáta nezbytná.

Cíle

Cílem služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele a zabránit prohlubování zadlužení, zlepšením sociálních dovedností uživatele, jeho životní úrovně, spokojenosti a právního povědomí. Napomoci uživateli služby ve vytvoření takových podmínek v jeho životě, aby službu již nepotřeboval. Dále je to podpora a spolupráce při řešení aktuálního problému s cílem dosáhnout žádoucí změny v životě uživatele, která povede k jeho osamostatnění.

Doba poskytování služby

Po -  Čt    7:30 h. - 9:00 h., 12:30 h. - 16:00 h. - ambulance, 9:00 h. – 12:00 h. terén
Pá    administrativní den

Cílová skupina

  • Osoby v krizi
    • Osoby, které zkrachovaly
    • Dlužníci
    • Osoby, jimž hrozí předlužení

Sponzoři a donátoři

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

MPSV Logo MPSV

ČEZ logo Nadace ČEZ

Prezentace ČEZ Prezentace MHD čez.pptx

Veřejný závazek

OSP - veřejný závazek.pdf