Adresář

Litvínov- Sociálně rehabilitační programy

Tel.: 778 538 209
Janovská 122, Litvínov - Janov, 435 42
Vedoucí služby: Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Fakultativní služby: NE
Oficiální informační leták služby: Sociální rehabilitace IL.pdf

Poslání

Posláním služby je primárně pomoci zdravotně postiženým uživatelům překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Uživatelům služby poskytujeme prostor pro nácvik, posilování a prohlubování dovedností a schopností, které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Služba je poskytována bezplatně.

Cíle

Cílem sociální rehabilitace je dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování a procvičování schopností a dovedností:

  • umožnit navázat sociální kontakty,
  • rozvíjet a nácvik komunikačních schopností,
  • rozvíjet a nácvik myšlenkových a paměťových schopností,
  • zlepšovat soustředěnosti a pozornosti,
  • rozvíjet a nácvik motorických schopností.

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Provozní doba

Po – Čt  7:30 h. - 16:00 h.
Pá   7:00 h. - 15:30 h.

Sponzoři a donátoři

2023

3178878B-6D72-402F-A30C-12606D8E68B7


2022

logo Nadace ČEZ

2021

Logo KÚÚK Logo MPSVlogo Nadace ČEZ

2020

Logo KÚÚKLogo MPSV

2021

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“   Výbor dobré vůle - logo

Veřejný závazek

SR - veřejný závazek.pdf

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Alena Bartková, DiS. - vedoucí zařízení
Ivana Vaculovičová - pracovník v sociálních službách
Jana Štiková, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Ivana Siposová, DiS. - sociální pracovník