Adresář

Most- Charitní ošetřovatelská služba

Tel.: 777 480 019
K. Marxe 3426/7, Most, 434 01
Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny
Fakultativní služby: NE

SESTRA DOMŮ

Provozní doba:

Pondělí - Pátek      7:00 - 15:00

Most- Charitní ošetřovatelská služba

Hlavní myšlenkou služby je poskytnout nemocnému člověku komplexní zdravotní péči v jeho domácím prostředí, kde mu mohou být nablízku jeho nejdražší, kde má své místo. Má zde svou postel, svoje knížky, svého psa i okno, ze kterého se denně dívá ven, jak plyne čas...

Naším krédem je zodpovědnost, pečlivost, empatie.

 

Cílové skupiny: Lidé s akutním nebo chronickým onemocněním, všech věkových skupin, jejichž zdravotní stav vyžaduje odbornou ošetřovatelskou péči.

Způsob poskytování: terénní

Poslání domácí ošetřovatelské péče:

 • zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí
 • minimalizovat nutnost umístění pacienta do zdravotnického či sociálního zařízení, nahradit nebo zkrátit dobu hospitalizace pacienta
 • podporovat uzdravování a návrat soběstačnosti v optimálním prostředí domova
 • zapojit rodinné příslušníky do léčebného procesu
 • pomoci pacientům při resocializaci
 • snižovat negativní vliv onemocnění a předcházet možným komplikacím cílenou edukací pacientů a rodinných příslušníků

Činnosti:

Zdravotní služba je zajištována kvalifikovanými zdravotními sestrami s registrací, které vykonávají ošetřovatelskou péči na základě ordinací praktického, nebo odborného lékaře po ukončení hospitalizace. Lékař určuje dle zdravotního stavu četnost, druh návštěvy a zdravotnický úkon. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Odborné výkony poskytované zdravotními sestrami:

 

 • Hodnocení aktuálního tělesného a duševního stavu klienta
 • Monitorování fyziologických funkcí (měření krevního tlaku, pulsu)
 • Odběry biologického materiálu
 • Měření glykemie
 • Aplikace inzulínu, nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • Aplikace injekcí, infuzí
 • Převazy a ošetření ran, bércových vředů, proleženin nebo jiných defektů
 • Péče o permanentní cévky, výměna katetrů u žen
 • Aplikace klyzmatu
 • Péče o stomie
 • Základní ošetřovatelská rehabilitace
 • Edukace v oblasti péče o nemocné
 • Péče o umírajícího pacienta (v terminálním stadiu)
 • Kontakt s ošetřujícím lékařem
 • … další dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře

Kontaktovat nás můžete osobně na adrese K. Marxe 3426/7, Most, 434 01 v ordinačních hodinách po předchozí telefonické domluvě, telefonicky nebo e-mailem.

 

Oblast působení: okres Most a přilehlé obce, oblast Litvínova s dosahem na horské obce.

Péči poskytujeme na základě oprávnění k poskytování zdravotních služeb, podle zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů

 

Děkujeme za podporu

NDV

WEB- Foto- sestřičky

Organizace

Seznam lidí

Eva Simonová - Vedoucí pracovník
Jana Ivaňová, DiS. - Vedoucí služby
Jitka Carvanová - Odborný garant
Bc. Michaela Smoláková - Všeobecná sestra
Klára Dobiášová - Všeobecná sestra