Sociálně rehabilitační programy

Kde nás najdete

Adresa

Janovská 122, Litvínov - Janov 43542

Pro koho je služba určena

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Sociálně rehabilitační programy

Typ služby
Sociální rehabilitace

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Registrační číslo služby
8522670

Poslání a cíle

Posláním sociální služby Sociální rehabilitace, je pomáhat uživatelům se zdravotním postižením překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Poskytovat uživatelům služby prostor pro nácvik, posilování a prohlubování dovedností a schopností, které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti.

Cílové skupiny

osoby se zdravotním postižením

Činnosti

nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Další informace

Oficiální informační leták služby: Sociální rehabilitace IL.pdf

Poslání

Posláním služby je primárně pomoci zdravotně postiženým uživatelům překonat nepříznivé dopady jejich znevýhodnění v praktickém životě. Uživatelům služby poskytujeme prostor pro nácvik, posilování a prohlubování dovedností a schopností, které povedou s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem v maximální možné míře k dosažení jejich samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. Služba je poskytována bezplatně.

Cíle

Cílem sociální rehabilitace je dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování a procvičování schopností a dovedností:

  • umožnit navázat sociální kontakty,
  • rozvíjet a nácvik komunikačních schopností,
  • rozvíjet a nácvik myšlenkových a paměťových schopností,
  • zlepšovat soustředěnosti a pozornosti,
  • rozvíjet a nácvik motorických schopností.

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením

Provozní doba

Po – Čt  7:30 h. - 16:00 h.
Pá   7:00 h. - 15:30 h.

Sponzoři a donátoři

2021

Logo KÚÚK Logo MPSV

2020

Logo KÚÚKLogo MPSV

2021

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“   Výbor dobré vůle - logo

Veřejný závazek

SR - veřejný závazek.pdf