Sociální poradna Chomutov

Kde nás najdete

Adresa

17. listopadu 5461, Chomutov 43004

Na koho se můžete obrátit

JUDr. Jaroslava Andreaová

Vedoucí služby, sociální pracovník
Tel.: 770 157 133

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Sociální poradna Chomutov

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
JUDr. Jaroslava Andreaová

Registrační číslo služby
5361940

Poslání a cíle

Posláním služby sociální poradny je pomocí kvalitních, profesionálních a efektivních činností služby zlepšit sociální situaci, snižovat míru sociálního vyloučení a chudoby jednotlivců a rodin, nebo alespoň prohlubování tohoto stavu zamezit.

Cílové skupiny

osoby v krizi

Další informace

Poslání služby

Cílem služby je poskytování poradenství pro osoby, kteří potřebují pomoci v nepříznivé sociální, či ekonomické situaci a vést je ke způsobu života, který nevede ke konfliktu se společností.

Cíle

  • snižování zadlužení obyvatelstva,
  • rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci - minimalizace rizik spojených s chudobou a zadlužením,
  • zlepšení finanční gramotnosti,
  • rozvíjení samostatnosti uživatelů,
  • rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v regionu nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů.
  • V rámci sociálního poradenství jsou poskytovány informace o postupech vyplývajících z předpisů o důchodovém a nemocenském pojištění, státní sociální podpoře, sociální pomoci, zaměstnanosti a zákona o sociálních službách. Zprostředkovává osobám v obtížné sociální situaci informace o formách sociální pomoci dostupné v konkrétní lokalitě.  Jedná se převážně o jednorázové nebo krátkodobé poradenství.

Otevírací doba

17. listopadu 5461

Ambulantní forma
Po: 8:00 h. - 12:00 h. 
Čt: 8:00 h. - 12:00 h. 
  

Terénní forma
St: 8:00 h. - 12:00 h. 
Pá: 8:00 h. - 12:00 h.

Otevírací doba

Pod Břízami 5321, Chomutov, Telefon 724 536 087

Pondělí 8:00 - 12:00
Úterý administrativní den
Středa 8:00 - 12:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00
Pátek 8:00 - 12:00

Součástí služby je zprostředkování právního poradenství. Služba je poskytována na území měst: Chomutov, Jirkov.

Sponzoři a donátoři

Evropská unie 1b

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

ÚP ČR úp

Město Chomutov Město Chomutov