Terénní programy Litvínov

Kde nás najdete

Adresa

Janovská 122, Litvínov - Janov 43542

Na koho se můžete obrátit

Michaela Lonská DiS.

sociální pracovník
Tel.: 775 713 220 E-mail: 7hAC1Z4WH-uk87j7RfBC-W7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Terénní programy Litvínov

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Michaela Lonská DiS.

Registrační číslo služby
5872914

Poslání a cíle

Posláním sociální služby je integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva do společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení osob a zmírnění diskriminace minoritní skupiny obyvatelstva.

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce

Fakultativní služby

 

 

Další informace

Oficiální informační leták služby: Terénní programy IL.pdf

Poslání

Posláním sociální služby je integrace sociálně vyloučených skupin obyvatelstva do společnosti, předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení osob a zmírnění diskriminace minoritní skupiny obyvatelstva.

Cíl

Cílem služby jsou uživatelé, kteří získali potřebné informace a kompetence pro řešení své nepříznivé situace a jsou schopni ji řešit z počátku s podporou služby a to zejména:

 • zlepšit dovednosti nezbytné pro běžný způsob života,
 • minimalizovat rizika způsobu svého života,
 • obnovit své přirozené vztahy,
 • získat zodpovědnost za svá rozhodnutí a jednání,
 • získat a udržet si zaměstnání nebo zajistit jiný stabilní příjem,
 • využívat běžně dostupné služby,
 • řešit své závazky,
 • vyvarovat se sociálně rizikovému chování a být informováni o rizicích plynoucích ze současného způsobu života,
 • najít motivaci ke změně své nepříznivé sociální situace a zvýšit své sebevědomí,
 • být schopen prosadit svá práva a oprávněné zájmy,
 • být schopen vyhledávat zdroje, které vedou k řešení nepříznivé sociální situace,
 • nevytvářet konfliktní situace ve svém sociálním prostředí.

Cílová skupina

Osoby od 18 let, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, nebo s pomocí svých blízkých.

 • Osoby v krizi
 • Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Provozní doba

Po – Čt   07:30 h. – 16:00 h.
Pá           07:00 h. - 15:30 h.

Sponzoři a donátoři

MPSV mpsv

ÚP Úřad práce ČR

„Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové“  VDV-logo-png

Veřejný závazek

TP - veřejný závazek.pdf