Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada

Kde nás najdete

Adresa

Pod Břízami 5321, Chomutov 43004

Na koho se můžete obrátit

Bc. Michal Auersvald DiS.

Vedoucí služby, vedoucí sociální pracovník
Tel.: 724 536 087

Pro koho je služba určena

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Kontaktní údaje

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zahrada

Typ služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Poskytovatel
Oblastní charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Michal Auersvald DiS.

Registrační číslo služby
2570590

Poslání a cíle

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zahrada (dále jen NZDM) je poskytovat dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení svého volného času, poskytnutí informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné vztahové události mezi vrstevníky apod.), a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cílové skupiny

děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Další informace

Poslání

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zahrada (dále jen NZDM) je poskytovat dětem a mládeži ve věku 15 – 26 let vzdělávání, přípravu na budoucí povolání, poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení svého volného času, poskytnutí informací, pomoci a podpory v jejich obtížných životních situacích (rozpad rodiny, problémy se školou, pasivní životní stereotyp, obtížné vztahové události mezi vrstevníky apod.), a tak kladně ovlivňovat jejich životní styl a hodnoty, to vše dle jejich individuálních potřeb.

Cíl služby

  • Motivovat ke vzdělávání - pomoc s přípravou do školy, výběr SŠ, prevence záškoláctví, vhodná volba povolání, dodržování školního řádu apod.
  • Zajistit bezpečné prostředí a podmínky pro řešení konfliktů a nepříznivých životních situací.
  • Snížit rizika, vyplývající z konfliktních společenských situací, specifického způsobu života a rizikového chování a jednání.
  • Podpořit začlenění do skupiny vrstevníků a do společnosti.
  • Zlepšit orientaci ve společenském prostředí, podpořit aktivní přístup, samostatnost, vlastní odpovědnost, rozvoj osobnosti, vzájemný respekt a pomoc.
  • Realizovat program zahrnující sdílení důležitých informací: význam vzdělávání, poradenství.
  • Směrovat ke zlepšení pozice na trhu práce.
  • Motivovat ke smysluplnému trávení volného času.
  • Poskytnout nezbytnou psychickou, fyzickou a právní podporu, pomoc při zvládnutí zátěžového období dospívání.
  • Zapojit se aktivně do dění v místní komunitě.

Provozní doba

Po - Pá    13:00 h. - 18:00 h.

Sponzoři a donátoři

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK 

Město Chomutov Město Chomutov

Úřad práce ČR úp