Odborné sociální poradenství Duchcov

Kde nás najdete

Adresa

Ul. Míru 14/1, Duchcov 41901

Na koho se můžete obrátit

Mgr. Radka Pochobradská

vedoucí pracovník
Tel.: 773 593 554 E-mail: _hpr50h7ZlxkQOQ938Es-Z0e-lGhTj

Bc. Balážová Veronika

sociální pracovník
Tel.: 778 470 529

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Odborné sociální poradenství Duchcov

Typ služby
Odborné sociální poradenství

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Balážová Veronika

Registrační číslo služby
8583484

Poslání a cíle

Poskytování sociálního poradenství.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

poskytování informace pro specifické skupiny

Další informace

Základní činnosti 

 • Sociální poradenství.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Poskytujeme zprostředkování informací a poradenství v těchto oblastech
 • Sociální dávky
 • Sociální pomoc
 • Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 • Bydlení
 • Rodinné a partnerské vztahy
 • Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
 • Finanční problematika rodinného rozpočtu
 • Školství a vzdělávání
 • Základy práva ČR
 • Občanské soudní řízení
 • Veřejná správa

V roce 2016 jsme rozšířili odborné sociální poradenství o dluhové poradenství. Dluhové poradenství Oblastní charita Most poskytuje, již řadu let a to s velmi dobrými výsledky.

Cílová skupina

Služba je určená pro osoby od 18 let v krizi, rodiny s dětmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, etnické menšiny a oběti domácího násilí.

Provozní doba odborného sociálního a dluhového poradenství

Po - Pá   8:00 h. - 16:00 h.
Út a Čt vyhrazeny pro dluhové poradenství.

Sponzoři a donátoři 

Město Duchcov Město Duchcov

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

MPSV Logo MPSV

Město TepliceMěsto Teplice