Adresář

Duchcov- Terénní programy

Tel.: 773 593 554, 773 774 862
ul. Míru 14/1, Duchcov, 419 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním Terénních programů Duchcov je předcházení sociálnímu vyloučení a snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců, kteří nedokáží sami bez další pomoci překonat nepříznivou sociální situaci. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb a možností.
Terénní pracovníci podporují tyto osoby k samostatnosti, motivují je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilují jejich sociální začleňování. Uživatelé se na řešení problému spolupodílí společně s pracovníkem.

Cíle

  • Zajistit a udržet minimální hmotné zabezpečení uživatelů.
  • Dosáhnout větší samostatnosti uživatelů ve vyřizování vlastních záležitostí.
  • Zlepšit sociální dovednost.

Cílová skupina

Jednotlivci 15 - 80 let
Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ.

Služba je poskytována terénní formou v přirozeném prostředí uživatelů na území města Duchcov a přilehlých vyloučených lokalit „Viktorina“ a „Gisela“. Zázemí mají pracovníci na adrese Míru 14/1, Duchcov. 

Provozní doba

Po - Pá                 07:30 h. – 16:00 h.

Sponzoři a donátoři

EU EU

MPSV Logo MPSV

KÚ Ústeckého kraje Logo KÚÚK

Město Duchcov Město Duchcov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilita

Organizace

Seznam lidí

Michaela Bastlová, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Bc. Eliška Vodrašková - sociální pracovník