Adresář

Duchcov- Terénní programy

Tel.: 773 593 554, 773 774 862
ul. Míru 14/1, Duchcov, 419 01
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Organizace

Seznam lidí

Michaela Bastlová, DiS. - vedoucí sociální pracovník
Jana Jordánová, DiS. - sociální pracovník