Adresář

Most- Terénní programy Most

Tel.: 775 713 249
Fr. Malíka 956/16a, Most, 434 01
Vedoucí služby: Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby
Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní
Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí
Fakultativní služby: NE

prezentace TP.pptx

Terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů na území města Mostu a jeho spádových oblastí.

 

Sponzoři a donátoři

  • MPSV
  • Krajský úřad Ústeckého kraje 
  • Město Most

Organizace

Seznam lidí

Mgr. Martin Blažek - vedoucí sociální pracovník
Mgr. Helena Fadrhonsová, DiS. - vedoucí služby
Jana Helebrantová, DiS. - sociální pracovník - Specialista na oddlužení
Bc. Markéta Pokorná, DiS. - sociální pracovník
Bc. Erika Rácová - sociální pracovník
Pavla Krupová, DiS. - sociální pracovník
Jana Kalvinová - finanční manažer