LETNÍ ŠKOLA V NZDM SOVIČKA
23. srpna 2021 Aktuální dění

LETNÍ ŠKOLA V NZDM SOVIČKA

Letní škola v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Sovička / 12. 7. – 23. 7. 2021 /vznikla velmi spontánně, protože jsme všichni cítili velkou nutnost pomoci dětem zvládnout náročný školní rok 2020 - 2021. Distanční výuka byla novinkou pro všechny děti, učitele i rodiče a její výsledky a dopady se nám nejspíš v plném rozsahu teprve ukážou.

Celou akci zastřešovalo Hodnotové vzdělávání Cyril Mooney, které původně jen školilo zaměstnance Sovičky, jak pracovat s dětmi inovativním způsobem. V šibeničním termínu se podařilo naplánovat a zorganizovat čtrnáctidenní program, na kterém se kromě pracovníků Sovičky a Hodnotového vzdělávání podíleli učitelé z 8. ZŠ a dobrovolníci z řad studentů VOŠ, OA, SOŠ, SZŠ a SPgŠ v Mostě.

   Učitelé vytipovali vhodné žáky a připravili výukové okruhy, pracovnice Sovičky zajišťovaly zázemí a aktivity mezi výukovými bloky, Hodnotové vzdělávání dodalo zajímavé lektory z celé republiky. Děti se tak měly možnost setkat s vypravěčem příběhů, muzikoterapeutem, matematikou a chemií formou zábavných pokusů, v Geologickém ústavu se vznikem sopek, bubnováním, záchranáři, Základní uměleckou školou v Mostě. Nechyběly výlety a výpravy za zábavou do Jump arény v Praze. Samotné učení se nemělo podobat tomu školnímu, probíhalo formou dopoledních a odpoledních bloků a prolínal ho jedinečný způsob učení Hodnotového vzdělávání, se kterým významně pomohli dobrovolníci. Dokázali fungovat jako starší kamarádi, kteří umí poradit nebo jako parťáci při hrách. Jejich práce byla opravdu nezastupitelná díky nadšení a elánu, které do své práce vkládali. Díky dostatečnému počtu dospělých v Letní škole si akci mohli užít opravdu všichni, témata byla zajímavá pro všechny bez rozdílu věku.

   Po celou dobu letní školy panovala příjemná atmosféra, děti dosti často ani nepocítily, že se právě učí.  A přesně o to nám všem šlo. Hodně jsme si povídali o tom, co je radost, jedinečnost, kamarádství, zodpovědnost a sblížilo nás to. Na závěr se podařilo společně si zatančit  choreografii, vytvořenou speciálně pro nás. Děti dostaly diplomy, ale nebyl na nich hodnocen jejich nejlepší výkon, byly na nich osobní vzkazy, které často vyjadřovaly přání sejít se na Letní škole i příští rok.

                                                                                                                                                                                Martina Vorálková

 

1

2

3

4a

5