31. srpna 2021 Aktuální dění

Protidluhová kampaň v Janově je u konce

Začátkem roku 2021 byl nadací ČEZ podpořen projekt Protidluhová kampaň v Janově. Projekt realizovala Oblastní charita Most (nyní nově Charita Most) v Komunitním centru v Janově.

Začátkem roku 2021 byl nadací ČEZ podpořen projekt Protidluhová kampaň v Janově. Charita Most tento projekt realizovala v Komunitním centru Janov. V rámci projektu se uskutečnily vzdělávací semináře, Program pro veřejnost s veřejnou debatou s koncertem skupiny Golem a tematická výstava. Ta byla na přelomu července a srpna umístěna v Městské knihovně v  Litvínově.
Záměrem bylo seznámit co nejširší okruh příchozích s rizikem půjček, ale i s cestami vedoucími k řešení dluhů a předlužení a v neposlední řadě také upozornit na existenci dluhové poradny v Janově. Informační panely byly doplněny dětskými výtvory na téma Dluhy. Tato výtvarná dílka vytvořily děti z Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Komunitním centru Janov. Důležitým výstupem projektu je závěrečná brožura s informacemi na zmíněné téma, kde jsou vysvětleny postupy řešení dluhů i vstup do insolvence a mnoho dalších užitečných rad a odkazů.

Rády bychom touto cestou poděkovaly Nadaci ČEZ za podporu projektu Protidluhová kampaň v Janově a Městské knihovně v Litvínově za poskytnutí prostor pro tematickou výstavu, dále všem příchozím a pozvaným hostům. Jmenovitě patří naše poděkování panu PhDr. Martinu Klikovi, MBA, DBA – vedoucímu Městské policie Litvínov, který pozvání přijal a zúčastnil se závěrečné akce projektu.

Jana Štiková, DiS.
Vedoucí sociální pracovník
Komunitní centrum Janov