Velké ocenění
21. dubna 2023 Aktuální dění

Velké ocenění

Dne 18.4.2023 dostala  ředitelka Charity Most Mgr. Eva Čenkovičová  čestný titul „Emeritní ředitel“ .

Toto ocenění získala jako projev uznání za 23 let vedení a rozvíjení Charity Most. Slavnostní rozloučení a předání proběhlo v Domově na Dómském pahorku v Litoměřicích. Zahájeno bylo mší svatou, kterou celebroval prezident Diecézní charity Litoměřice P. Mgr. Ing. Leo Gallas, Ph.D., O.Cr.Stala se tak první ředitelkou, která dostala tuto čestnou funkci v litoměřické diecézi.Ocenění předal osobně pan prezident Gallas. Akce se zúčastnili ředitelé charit patřících pod litoměřickou diecézi. Na závěr pronesla řeč ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, která shrnula přínosnou a obětavou práci. A poděkovala i za příležitost se od paní ředitelky Čenkovičové naučit práci ve vedoucí pozici.

01

02

03

04

04b

05

06