Kdo jsme

Charita Most je samostatnou právnickou osobou zřízenou diecézním biskupem podle ca.116 CIC a v souladu se zákonem č. 3/2002 Sb., je účelovým zařízením římskokatolické církve. Vznikla 17. února 2000. Zapsána je v rejstříku na Ministerstvu kultury.

Charita Most pomáhá lidem, kteří se ocitli v nouzi a obtížných životních situacích formou sociálního ambulantního poradenství a formou terénních programů přímo v rodinách. Charita Most rovněž nabízí aktivizační programy pro rodiny v sociální nouzi a rodiny ohrožené sociálním vyloučením, a děti z těchto rodin mohou docházet do charitních nízkoprahových zařízení s celodenním provozem. Charita Most poskytuje pečovatelskou službu a služby osobní asistence. Provozuje tři azylové domy pro dospělé a matky s dětmi.

Organizační struktura Charity Most