Terénní programy střediska společné Soužití

Kde nás najdete

Adresa

17. listopadu 5461, Chomutov 43004

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Terénní programy střediska společné Soužití

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Most

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Michal Auersvald DiS.

Registrační číslo služby
9253322

Poslání a cíle

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).

Cílové skupiny

osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané

Další informace

Poslání služby

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Posláním sociální služby je mj. také zmírnění diskriminace minoritní skupiny obyvatelstva.
Terénní programy jsou zaměřeny na vyhledávání potencionálních uživatelů sociálních služeb v jejich přirozeném prostředí. Tento druh poskytované služby umožní kontakt s lidmi, kteří sami nevyhledávají nebo odmítají nabízenou pomoc. Zároveň je umožněna sociální práce s celou skupinou nebo komunitou, což může napomoci k důkladnějšímu řešení problémů v dané lokalitě.

Cíle

Cílem projektu je poskytování sociálního poradenství a preventivně předcházet rozdělením rodiny vzhledem k neutěšenému sociálnímu stavu a podpořit rodiny v jejich krizových situacích a tíživé sociální finanční situace v doprovodu s odborným vedením a asistence terénních a sociálních pracovníků. Pomoc těmto rodinám a jejich dětem je nabízena tak, aby daný stav byl řešen nejvhodnějšími metodami pomoci. Dílčím cílem je zlepšení vztahů mezi rodinami a jedinci žijícími v dané komunitě, podpora a pomoc při zlepšování prostředí, prevence sociálně patologických jevů.

 • podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
 • rozvíjení samostatnosti uživatelů,
 • rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
 • motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
 • získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
 • zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
 • zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky,
 • pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.

Provozní doba

Po - Pá    8:00 h. - 16:00 h.

Terénní sociální práce je poskytována v přirozeném prostředí klienta na základě jeho individuálních potřeb. Klienti nejsou diskriminování na základě věku, etnické, národnostní, sociální, náboženské a jiné příslušnosti.

Terénní programy nabízí

 • pomoc v Chomutově, Jirkově, práci na dohodnutých místech (včetně bytů),
 • odborné poradenství - sociální,
 • dlouhodobá sociální práce s klientem na dosažení společně zvoleného cíle,
 • zprostředkování dalších odborných služeb včetně případnou asistenci při jednání,
 • aktivní vyhledávání, monitoring sociálně vyloučených lokalit.

  Další informace můžete najít
  v registru sociálních služeb. 

Sponzoři a donátoři

Evropská unie 1b

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR mpsv

Krajský úřad Ústeckého kraje Logo KÚÚK

ÚP ČR úp

Město Chomutov Město Chomutov

Město Jirkov Město Jirkov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podporovatel projektu: TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

Název projektu: „Pomáháme maminkám s dětmi“

 

Realizace: od 1. 8. 2021 – 31. 12. 2021

Cílem projektu je podpora a aktivizace 16 rodin. V rámci projektu bude jednou za 14 x docházet k odpolednímu setkávání maminek s dětmi - předáváni zkušeností, výtvarná a rukodělná činnost. V rámci projektu dojde vytvoření neformální skupiny maminek, otců, samoživitelů. Další aktivitou bude společný výlet maminek a otců z řad samoživitelů s dětmi na zámek Libochovice

Projekt " Pomáháme maminkám s dětmi " je zaměřený na rodiny, na které dopadla pandemie. Nemají možnost vzdělávat své děti doma, ztratili zaměstnání či jsou na pokraji existenčního minima. Projekt zajistí vzdělávání dětí a zmenšení dopadu této pandemie.

Podporovatel projektu: TESCO - Vy rozhodujete, my pomáháme

Služba byla podpořena částkou 16.000 Kč

 

https://itesco.cz/pomahame/.

tesco1